30 març 2012

Reportatge del Teatre de Sarrià a TV3

TV3 va enregistrar el dia de la celebració de Sant Josep i la Gran Gala un reportatge sobre el nostre teatre.