22 octubre 2012

Concert Terrorífic

En acostar-se Tots Sants (perdó, Hallowen) surten els monstres de la nit i, de la ma de Somn’hi, presenten un musical amb peces de Sweeny Todd, La Vampira del Raval… Fins i tot l’autor d’aquesta darrera obra, Albert Guinovart, va venir a veure actuar les seves criatures.