28 novembre 2013

Arriba la climatització al Teatre de Sarrià

Es treballa ràpid, al Teatre. El material aïllant cobreix parets i teulada, els vestíbuls de vigilància s’integren al conjunt de la platea, el nou teló de foc reclama el seu lloc. El Teatre pren un aire nou, tot conservant el seu vell encant. Ja sabeu el vers del poeta: ens exalta el nou i ens enamora el vell.

Però també es produeixen fenòmens inquietants. Una invasió de cucs metàl·lics ha perforat el terra i l’ha omplert de túnels per on circula l’aire gèlid del carrer. Horror! Passarem més fred al Teatre?

Doncs, no! La tecnologia moderna ha vingut al nostre auxili en forma de climatitzadora d’aire que ha de temperar els amples tubs amb que s’han revestit els túnels. I per veure-ho i controlar-ho tot, la màquina en qüestió s’ha instal·lat a l’edifici del costat, al terrat del Centre de Sarrià. Des d’allí ens haurà d’escalfar els peus, a l’hivern, i refrescar el cap, a l’estiu.