7 novembre 2018

IV CICLE MÚSICA DONES I COMPOSITORES: AMB VEU DE DONA I

Divendres, 9 de novembre, a les 20 h, al Teatre de Sarrià

Música per a veu i orgue
Compositores catalanes del segle XIX