Teatre i música

imatge exterior teatre

Donada la naturalesa musical de l’entitat que havia fet l’encàrrec, el constructor va esgrafiar una lira a la façana, símbol de la música, en comptes de les tradicionals màscares de la Comèdia i la Tragèdia. També hi dibuixà l’emblema de l’Orfeó, una figura femenina que canta tot sostenint una partitura. Segons la tradició familiar, Josep Torner plasmà el perfil de la seva dona, Rosa Tresfí i Torner. I a banda i banda de l’emblema col·locà la inscripció “Orfeó Sarrianenc”. Aquestes lletres desaparegueren durant o després de la Guerra Civil.

Una construcció d’aquest nivell mostra la importància que adquirí el Teatre a Sarrià. De fet, entre 1917 i 1936, l’Orfeó bullia de contínua activitat, tant musical com escènica, cívica i catalanista. Però aquesta època de plenitud i llibertat s’ennuvolà amb l’esclat de la Guerra Civil, que suposà l’aturada total de les activitats de l’Orfeó. Tres anys de guerra i…

Després de la Guerra Civil