La primera remodelació

1927

La nova entitat aspirava a un marc més digne per a les seves actuacions i decidí remodelar l’antic teatre en profunditat.

El mestre d’obres de Sarrià Jacint Torner va rebre l’encàrrec. Prengué com a model el teatre Romea, de Barcelona, i en construí, de fet, una rèplica en petit. El resultat va ser un teatre a la italiana, amb platea i amfiteatre, tres pisos a la caixa escènica i escenari amb escotillons. A més del teatre, en un extrem del pati també es construí un local social, l’anomenat cafetí. Tot plegat costà 64.216,05 pessetes, sense comptar que els socis de l’entitat col·laboraren desinteressadament en les obres de neteja, moviment de terres, etc.

Teatre i música